Ps. 93 : 1 en 4
Schriftlezing: Jesaja 40 : 12-31
Ps. 33 : 7 en 11
Prediking n.a.v. Zondag 9 uit de HC
Het geloof in God de Vader
1. Het werk van de Vader
2. De zorg van de Vader
3. De almacht van de Vader
Gebed des Heeren/Gez. 5 : 10