Ps. 84 : 1
Schriftlezing: Esther 3
Ps. 83 : 1, 2 en 3
Prediking n.a.v. Esther 3 : 8a: ‘Er is een volk…’
1. De man van dat volk
2. De vijand van dat volk
3. De bedreiging van dat volk
Ps. 108 : 7

Vragen n.a.v. de preek tijdens de dienst van zondagmorgen 25 oktober 2020 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Esther 3 Prediking n.a.v. Esther 3 : 8a: ‘Er is een volk…’
Aandachtspunten:
1. De man van dat volk;
2. De vijand van dat volk; en
3 De bedreiging van dat volk

Vragen voor kinderen:
1. Waarom buigt Mordechai niet voor Haman?
2. Haman wil niet alleen Mordechai doden, maar het hele ……………………….

Vragen voor jongeren:
1. Haman was een afstammeling van de Amalekieten. Wat hebben deze Amalekieten tijdens de woestijnreis van het volk Israël gedaan?
2. De Jodenhaat die we bij Haman zien, komt nog steeds voor. Noem eens twee voorbeelden van antisemitisme uit onze tijd en wat doe jij om dit tegen te gaan.

Vragen voor ouderen:
1. Mordechai weigerde te buigen voor Haman. Op welke manier bent u Gode meer gehoorzaam dan de mensen?
2. Veel geld heeft Haman er voor over om het Joodse volk uit te roeien. Wat heeft Christus er voor over gehad om Zijn volk te behouden?
3. Waaruit blijkt dat de Heere nog steeds voor het Joodse volk zorgt?