Ps. 48 : 4
Schriftlezing: Johannes 1 : 1-18
Ps. 2 : 4
Prediking n.a.v. Zondag 13
1. Het Zoonschap van Christus
2. Het kindschap van de gelovigen
3. De heerschappij van Christus
Ps. 72 : 10