Ps. 124 : 1
Schriftlezing: Exodus 15
Ps. 77 : 6
Aandachtspunten Bijbellezing:
1. Een heerlijk loflied van Mozes
2. Het bittere water van Mara
3. Een bijzondere weldaad van de Heere
Ps. 66 : 3
Ps. 103 : 4