Ps. 98 : 1
Schriftlezing: Lukas 1 : 67-80
Lofz. Van Zach./Gez. 3 : 4
Prediking n.a.v. Lukas 1 : 78-79
Hoog bezoek
1. De Naam van dat hoge bezoek
2. De oorzaak van dat hoge bezoek
3. Het doel van dat hoge bezoek
Lofz. Van Zach./Gez. 3 : 5

Vragen n.a.v. de preek tijdens de dienst van zondagmorgen 13 december 2020 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.

Schriftlezing: Lukas 1 : 78-79
Prediking n.a.v. Lukas 1 : 78-79

Thema: Hoog bezoek. Aandachtspunten:
1. De Naam van dat hoge bezoek;
2. De oorzaak van dat hoge bezoek; en
3. Het doel van dat hoge bezoek

Vragen voor kinderen:

  1. Heb jij wel eens hoog of belangrijk bezoek thuis gehad? Zo ja, wie?
  2. Vul aan: ‘Voor elk, die in het duister dwaalt, …..

Vragen voor jongeren:

  1. Welke betekenis zit er in de naam ‘de Opgang uit de hoogte’?
  2. Op welke wijze kun je ook nu nog door de Heere bezocht worden?

Vragen voor ouderen:

  1. Waarom heeft ‘de Opgang uit de hoogte’ ons bezocht?
  2. Waarop wijzen ‘de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God’ ons?
  3. Zijn uw voeten al gericht ‘op de weg des vredes’?  En zo ja, wat betekent dit?