Ps. 98 : 2
Schriftlezing: Lukas 1:57-80
Tekst voor de prediking: vs. 78-79
Ps. 107 : 6
Gez. 3 : 4