Ps. 40 : 4
Schriftlezing: Mattheüs 27 : 11-32
Ps. 22 : 1
Prediking n.a.v. Zondag 15
De betekenis van:
1. Het lijden van Christus
2. De veroordeling van Christus
3. De vloekdood van Christus
Ps. 85 : 1