Ps. 103 : 8
Schriftlezing: Esther 7
Ps. 123 : 1
Prediking n.a.v. Esther 7 : 3-6
De bede of het verzoek van Esther
1. De inhoud
2. De oorzaak
3. De uitwerking
Ps. 27 : 1

Vragen n.a.v. de preek tijdens de dienst van zondagmorgen 24 januari 2021 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.

Schriftlezing: Esther 7
Prediking n.a.v. Esther 7 : 3-6

Thema: De bede of het verzoek van Esther;
1. De inhoud;
2. De oorzaak; en
3. De uitwerking

Vragen voor kinderen
1. Esther spreekt heel ootmoedig tot Ahasveros. Hoe bid jij ootmoedig tot de Heere?
2. Wat is de straf voor Haman?

Vragen voor jongeren:
1. Op welke man uit het Oude Testament lijkt Esther als ze tot Ahasveros nadert en waarom?
2. Wat betekent het als Esther zegt dat zij en haar volk verkocht zijn?

Vragen voor ouderen:
1. Wat is de inhoud van uw gebed om gered te worden uit de grootste nood?
2. Wat doet Haman wanneer hij als de schuldige door Esther wordt aangewezen?
3. Hoe kunnen we in dit hoofdstuk de lijn naar Christus trekken?