Ps. 31 : 12
Schriftlezing: Mattheüs 27 : 45-60
Ps. 69 : 2
Prediking n.a.v. Zondag 16
1. De noodzaak van het sterven van Christus
2. De waarheid van het sterven van Christus
3. De vrucht van het sterven van Christus
Ps. 73 : 14