Ps. 39 : 3
Wetlezing
Schriftlezing: Esther 8
Ps. 42 : 7
Prediking n.a.v. Esther 8 : 5-6, 11 en 17
1. Om een weg tot verlossing gesmeekt;
2. Een weg tot verlossing uitgedacht;
3. Over een weg tot verlossing verblijd.
Ps. 126 : 2

Vragen n.a.v. de preek tijdens de dienst van zondagmorgen 31 januari 2021 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Esther 8
Prediking n.a.v. Esther 8 : 5-6, 11 en 17
Aandachtspunten:
1. Om een weg tot verlossing gesmeekt;
2. Een weg tot verlossing uitgedacht; en
3. Over een weg tot verlossing verblijd.

Vragen voor kinderen:
1. Wat doen de Joden tijdens het Purimfeest als ze de naam Haman horen tijdens het lezen van het Bijbelboek Esther?
2. Hoe wordt de wet van Mordechai bekend gemaakt?

Vragen voor jongeren:
1. Esther smeekte om een weg tot verlossing. Waar moeten wij van verlost worden?
2. Wat hield de tweede wet van Mordechai in?

Vragen voor ouderen:
1. Waarom is de Paradijswet ook een soort wet van Meden en Perzen?
2. Wat is de reden dat velen Jood worden (vs. 17)?
3. Is het evangelie voor u al werkelijk een blijde boodschap geworden?