Ps. 21 : 5
Schriftlezing: Filippensen 2:1-18
Tekst voor de prediking: vs. 9-11
Ps. 72 : 6
Ps. 68 : 16