Ps. 25 : 4
Schriftlezing: Johannes 20 : 19-31
Ps. 119 : 65
Prediking n.a.v. Joh. 20 : 30-31
1. Niet alles verteld
2. Wel genoemd vermeld
Ps. 146 : 3

Vragen voor kinderen:

  1. In welke vier Bijbelboeken kunnen we veel over de Heere Jezus lezen?
  2. Wat is het eerste teken of wonder wat de Heere Jezus gedaan heeft? Denk aan Kana.

Vragen voor jongeren:

  1. Wat zou jij graag over de Heere Jezus hebben willen weten wat niet in de Bijbel staat en waarom?
  2. Met welke doel schreef Johannes door de inspiratie van de Heilige Geest zijn evangelie?

Vragen voor ouderen:

  1. Waarom schrijft Johannes in vers 30 over tekenen en niet over wonderen of woorden van de Heere Jezus?
  2. Hoe zou het komen dat sommige mensen aan de Bijbel niet genoeg hebben?
  3. Wat betekent voor u ‘het leven hebben in Zijn Naam’?