Ps. 119 : 3
Schriftlezing: Johannes 14 : 15-31
Ps. 51 : 6
Prediking n.a.v. Zondag 20 van de HC
De Heilige Geest als:
1. waarachtig en eeuwig God;
2. persoonlijke Gave; en
3. ware Trooster
Avondzang/Gez. 12 : 7