Ps. 100 : 2
Schriftlezing: Mattheüs 28 : 8-20
Ps. 105 : 5
Ps. 134 : 3
Ps. 71 : 4 en 5
Prediking n.a.v. Matth. 28 : 19a
“Een verantwoordelijke opdracht”
Ps. 49 : 1

Vragen n.a.v. de preek tijdens de doopdiensten van zondag 25 april 2021 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.

Morgendienst: Schriftlezing: Mattheüs 28 : 8-20        

Prediking n.a.v. Matth. 28 : 19a

Thema: Een verantwoordelijke opdracht

Vragen voor kinderen:

  1. Tot hoeveel discipelen spreekt de Heere Jezus? (morgendienst)
  2. Wat betekent het woordje ‘Amen’? (middagdienst)

Vragen voor jongeren:

  1. Hoe bemoedigt de Heere Jezus Zijn discipelen voordat hij de opdracht in vers 19 geeft?  (morgendienst)
  2. Hoe kun je ervaren dat de Heere met je is? (middagdienst)

Vragen voor ouderen:

  1. Wat houdt het ‘onderwijzen’ ten diepste in en wat betekent dit voor ouders/opvoeders? (morgendienst)
  2. Vat eens kort samen wat de Doop in de Naam van de Drieënige God inhoudt. (morgendienst)
  3. Wat betekent de rijke belofte uit vers 20 voor de opvoeding? (middagdienst)