Ps. 100 : 3
Schriftlezing: Johannes 16 : 1-15
Ps. 49 : 1
Prediking n.a.v. Johannes 16 : 14
Het verheerlijkende werk van de Heilige Geest
Ps. 45 : 1