Ps. 118 : 12
Schriftlezing: Handelingen 2 : 1-21
Ps. 77 : 7
Prediking n.a.v. Hand. 2 : 1-4
Thema: Pinksteren is het feest van de vervulling
1. De tijd werd vervuld
2. Het huis werd vervuld
3. Het hart werd vervuld
Ps. 25 : 2

Vragen n.a.v. de preek tijdens de dienst van zondagmorgen 23 mei 2021 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Handelingen 2 : 1-21
Prediking n.a.v. Hand. 2 : 1-4
Thema: Pinksteren is het feest van de vervulling
Aandachtspunten:
1. De tijd werd vervuld;
2. Het huis werd vervuld; en
3. Het hart werd vervuld

Vragen voor kinderen:
1. Hoeveel dagen na de Hemelvaart wordt de Heilige Geest uitgestort?
2. Welke drie bijzondere tekenen gebeuren er als de Heilige Geest wordt uitgestort?

Vragen voor jongeren:
1. Op de dag van het Pinksterfeest is de gemeente ‘eendrachtelijk’ bijeen. Wat houdt dat in?
2. Waarvoor heb jij de Heilige Geest nodig?

Vragen voor ouderen:
1. Wat hebben de drie bijzondere tekenen u te zeggen?
2. Wat is nodig om vervuld te worden met de Heilige Geest?
3. Wilt u vandaag in het bijzonder bidden voor het werk van de zending, het bijbelvertaalwerk en het evangelisatiewerk?