Ps. 146 : 3
Ps. 86 : 1
Schriftlezing: Lukas 16 : 19-31
Ps. 49 : 4 en 6
Prediking n.a.v. Lukas 16 : 19-20
De gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus
Thema: Het leven en sterven van deze beide mannen
Ps. 17 : 7 en 8
Ps. 121 : 4