Ps. 111 : 1 en 3
Ps. 48 : 6
Schriftlezing: Mattheüs 21 : 23-32
Ps. 22 : 16
Ps. 134 : 3
Ps. 19 : 6 en 7
Prediking n.a.v. Matth. 21 : 31a
De gelijkenis van de twee zonen
Thema: Ja zeggen en …
Ps. 143 : 10
Ps. 27 : 5