Ps. 100 : 2 en 4
Ps. 112 : 1
Schriftlezing: Lukas 19 : 11-27
Ps. 105 : 5
Ps. 134 : 3
Ps. 25 : 5 en 6
Prediking n.a.v. Luk. 19 : 13
De gelijkenis van de ponden
Thema: De Doop als een pond
Ps. 86 : 6
Ps. 81 : 12

Vragen n.a.v. de preek tijdens de doopdienst van zondagmorgen 11 juli 2021 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.

Schriftlezing: Lukas 19 : 11-27  Prediking n.a.v. 19 : 13 over de gelijkenis van de ponden. Thema: De Doop als een pond

 

Vragen voor kinderen:

  1. Hoeveel euro was een pond in die tijd ongeveer waard?
  2. Wat moesten de dienstknechten met dat pond gaan doen en hoe loopt het af?

 

Vragen voor jongeren:

  1. Waarin verschilt de gelijkenis van de ponden met die van de talenten uit Mattheüs 25?
  2. Wat heeft het jou te zeggen dat de Doop als een pond is?

 

Vragen voor ouderen:

  1. De burgers in deze gelijkenis haten hun heer (vs. 14). Op welke wijze zien we de vijandschap tegen de Heere in onze tijd?
  2. Wat blijkt uit het feit dat de eerste twee knechten met hun pond gehandeld hebben?
  3. Waarom heeft de derde knecht (vs. 20) niets met het pond gedaan en wat betekent dit voor u?