Ps. 24:2 Het heiligdom betreden met een rein hart
Ps. 51:5 Vergeving (altaar) en reiniging (wasvat)
Schriftlezing: Exodus 30:17-21, 40:6-12, Joh. 13:6-10
Ps. 19:6 en 7 Was, reinig mijn gemoed
Tekst: Exodus 30:19-21
Thema: Het koperen wasvat tussen altaar en heiligdom
1. De opbouw en functie van het wasvat
2. Reiniging van onze zonden
Ps. 73:1 God is goed voor de reinen van hart
Ps. 26:6 Handen wassen in onschuld