Ps. 95 : 1
Ps. 2 : 7
Schriftlezing: Mattheüs 13 : 31-35 en Jakobus 1 : 19-27
Ps. 145 : 2 en 4
Prediking n.a.v. Matth. 13 : 33
De gelijkenis van het zuurdeeg
Gods Koninkrijk is als een zuurdesem
1. Een noodzakelijk werk;
2. Een verborgen werk; en
3. Een alles doortrekkend werk.
Ps. 143 : 10
Ps. 119 : 7