Ps. 84:2 Verlangen naar het altaar
Ps. 40:4 Volkomen brandoffer
Schriftlezing: Exodus 27:1-8 en Ex 29:36-46, Hebr. 10:5-10
Ps. 50:2 en 9 God is een verterend vuur / vrijwillige offer aan God
Tekst: Exodus 29:37 en 42
Thema: Naderen tot het altaar om God te ontmoeten
1. Bij het brandofferaltaar begint de ontmoeting
2. Het brandoffer om God te kunnen ontmoeten
3. Kruis en offer in het christelijke leven
Ps. 20:2 Gebed om Gods zegen op offer
Ps. 27:4 Lofzang in Gods tent