Ps. 103 : 10
Ps. 97 : 1
Schriftlezing: Judas 1 : 1-9 en Efeze 6 : 10-13
Gebed des Heeren/Gez. 5 : 7 en 8
Prediking n.a.v. Judas 1 : 6
De gevallen engelen
1. Hun hemelse afkomst
2. Hun onzichtbare aanwezigheid
3. Hun grote macht
Ps. 93 : 3
Ps. 35 : 1