Ps. 89 : 19
Gebed des Heeren/Gez. 5 : 6
Schriftlezing: Filémon 1 : 8-25
Ps. 51 : 1 en 3
Prediking n.a.v. Filémon 1 : 18-19
1. De boeteschuld van Onesimus;
2. Het borgschuld van Paulus; en
3. De liefdesschuld van Filémon.
Ps. 65 : 2
Ps. 86 : 3 en 6

Vragen n.a.v. de preek tijdens de dienst van zondagmorgen 22 augustus 2021 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.

Schriftlezing Filémon 1 : 8-25  

Prediking n.a.v. Filémon 1 : 18-19; aandachtspunten:

  1. De boeteschuld van Onesimus;
  2. Het borgschuld van Paulus; en
  3. De liefdesschuld van Filémon.

 

Vragen voor kinderen:

  1. Waarom kon Onesimus zijn schuld bij Filémon niet betalen?
  2. Wie gaat er voor hem betalen en waarom wijst dit heen naar de Heere Jezus?

 

Vragen voor jongeren:

  1. Waaruit bestond de boeteschuld van Onesimus?
  2. Waaruit bestaat jouw schuld bij God?

 

Vragen voor ouderen:

  1. Waarom staat er in vers 19 zo nadrukkelijk dat Paulus het zelf met zijn hand geschreven heeft?
  2. Wat betekent de liefdesschuld van Filémon?
  3. Kent u ook iets van die liefdesschuld en waarin komt dat openbaar?