Votum en groet
Zingen: Psalm 63 : 2
Wetslezing
Schriftlezing: Johannes 10 : 1-21
Gebed
Zingen: Psalm 86 : 8
Lezing tweede gedeelte van formulier
Zingen: Psalm 23 : 2 en 3 (tijdens in gereedheid brengen van tafel
Bediening Heilig Avondmaal
Zingen: Psalm 103 : 1, 3 en 4 (Tafelpsalm)
Slot van het formulier
Dankgebed formulier
Zingen: Ps. 80 : 5 en 9
Prediking n.a.v. Joh. 10 : 16
1. Ander schapen buiten de stal
2. Het toebrengen van die schapen
3. Het vormen van één kudde
Zingen: Ps. 95 : 4
Dankgebed
Zingen: Psalm 68 : 5
Zegen