Votum en groet
Zingen: Psalm 63 : 2
Wetslezing
Schriftlezing: Johannes 10 : 1-21
Gebed
Zingen: Psalm 86 : 8
Prediking n.a.v. Joh. 10 : 14-15
1. De goede Herder kent Zijn schapen
2. De schapen kennen de goede Herder
3. De goede Herder stelt Zijn leven voor de schapen
Zingen: Ps. 31 : 3
Lezing tweede gedeelte van formulier
Zingen: Psalm 23 : 2 en 3 (tijdens in gereedheid brengen van tafel)
Bediening Heilig Avondmaal
Zingen: Psalm 103 : 1, 3 en 4 (Tafelpsalm)
Dankgebed
Zingen: Psalm 27 : 7
Zegen