Votum en groet
Zingen: Psalm 89 : 19 (Rouwpsalm)
Wetslezing
Schriftlezing: Psalm 23
Gebed
Zingen: Psalm 86 : 2
Prediking n.a.v. Joh. 10 : 10b en 11
Een troostrijk woord van Christus
1.vanwege Zijn komst
2.vanwege Zijn gaven
3. vanwege Wie Hij is
Zingen: Ps. 31 : 3
Lezing tweede gedeelte van formulier
Zingen: Psalm 23 : 1 en 2 (tijdens in gereedheid brengen van tafel)
Bediening Heilig Avondmaal
Zingen: Psalm 103 : 2, 5 en 6 (Tafelpsalm)
Dankgebed
Zingen: Psalm 144 : 7
Zegen