Votum en groet
Zingen: Psalm 42 : 7
Wetslezing
Schriftlezing: Psalm 116
Gebed
Zingen: Psalm 62 : 5
Lezing tweede gedeelte van formulier
Zingen: Gebed des Heeren/Gez. 5 : 6 en 10 (tijdens in gereedheid brengen van tafel)
Bediening Heilig Avondmaal
Zingen: Psalm 31 : 15 en 17 (Tafelpsalm)
Slot van het formulier
Dankgebed formulier
Zingen: Ps. 116 : 7 en 10
Prediking n.a.v. Jona 2 : 9
Dankbaarheid van een verloste
Zingen: Ps. 66 : 6
Dankgebed
Zingen: Psalm 66 : 10
Zegen