Votum en groet
Zingen: Psalm 42 : 4
Wetslezing
Schriftlezing: Jona 2
Gebed
Zingen: Psalm 142 : 1 en 2
Prediking n.a.v. Jona 2 : 7
Denken aan de HEERE
Zingen: Ps. 77 : 6
Lezing tweede gedeelte van formulier
Zingen: Gebed des Heeren/Gez. 5 : 6 en 10 (tijdens in gereedheid brengen van tafel)
Bediening Heilig Avondmaal
Zingen: Psalm 31 : 15 en 17 (Tafelpsalm)
Dankgebed
Zingen: Psalm 118 : 7
Zegen