Votum en groet
Zingen: Ps. 71 : 4 en 10
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 48 : 6
Schriftlezing: Jesaja 64
Gebed
Zingen: Ps. 1 : 1, 2 en 3
Prediking n.a.v. Jesaja 64 : 6
Thema: De les van het vallende blad
Zingen: Ps. 103 : 8 en 9
Dankgebed
Zingen: Ps. 102 : 15
Zegen