Ps. 119: 7 en 32
Ps. 119: 1
Lofz. van Zach.: 3, 4 en 5
Ps. 45: 1
Geb. des H. : 3 en 9
Johannes 3

I.v.m. Hervormingsdag zingen we na deze dienst staande het 1e en het 2e couplet van het
Lutherlied;
Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen!
en
Geen aardse macht begeren wij,
die gaat welras verloren.