Votum en groet
Zingen: Ps. 42 : 3
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 139 : 14
Schriftlezing: 1 Korinthe 15: 28-49
Gebed
Zingen: Ps. 16 : 5 en 6
Prediking n.a.v. 1 Korinthe 15: 35 en 42-44a
1. Bekende vragen; en
2. Bijzondere antwoorden
Zingen: Ps. 17 : 7 en 8
Dankgebed
Zingen: Ps. 73 : 12
Zegen