lezen Handelingen 13 vers 26 tot en met 48.
begin: psalm 89 vers 19 in verband met een overlijden van een gemeentelid.
na de wet: psalm 32 vers 6 (het rechtvaardige volk mag zich in de HEERE verheugen)
bij de collecte: psalm 16 vers 5 en 6 (God laat Zijn heilige geen verderving zien, maar David wel)
na de preek: psalm 95 vers 4 (heden klinkt de stem van Christus, in de prediking)
einde: psalm 2 vers 4 en 7 (Paulus verwijst in zijn preek, vers 33, naar psalm 2).

Tekst voor de prediking is Handelingen 13 vers 37 tot en met 39.
Thema: ‘Hoe Paulus de vergeving van zonden preekt door Jezus Christus’.
Drie gedachten:
1. De hoorders van de preek.
2. De boodschap van de preek.
3. De uitwerking van de preek.