Psalm 19:7
Geloofsbelijdenis
Schriftlezing Johannes 1:26 t/m 34
Mattheüs 11:1 t/m 15
Tekst Mattheüs 11:3 t/m 6
Gebed
Psalm 119:73 en 76
Prediking
Psalm 138:2
Gebed
Psalm 27:7
Zegen

Zalig, die niet geërgerd zal worden.
1e. Het getuigenis door Johannes.
2e. De vraag van Johannes.
3e. Het antwoord aan Johannes.