Votum en groet
Zingen: Ps. 63 : 2
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 23 : 2
Schriftlezing: Johannes 6 : 41-59
Gebed
Zingen: Ps. 16 : 3 en 4
Prediking n.a.v. Zondag 29
Thema: Het Heilig Avondmaal
1. De tegenwoordigheid van Christus bij het Avondmaal
2. Het onderwijs van Christus in het Avondmaal
3. De verzekering van Christus in het Avondmaal
Zingen: Ps. 103 : 3
Dankgebed
Zingen: Gebed des Heeren/Gez. 5 : 3
Zegen