Votum en groet
Psalm 42 vs. 2 en 3
Wet
Schriftlezing: Johannes 21 vs. 1 t/m 14
Tekst: Johannes 21 vs. 3, 6 en 11
Gebed
Psalm 25 vs. 2 en 4
Prediking
Psalm 30 vs. 4
Gebed
Psalm 119 vs. 87
Zegen

Geloof alleen.
1e. Zonder Jezus: ijdel werk (vs. 3);
2e. Met Jezus: geloofswerk (vs. 6);
3e. Door Jezus: gezegend werk (vs. 11).