Votum en groet
Psalm 116 vs. 8, 10 en 11
Wet
Schriftlezing Johannes 21 vs. 15 t/m 25
Tekst Johannes 21 vs. 15 t/m 18
Gebed
Psalm 23 vs. 1 en 2
Prediking
Psalm 100 vs. 2
Gebed
Psalm 68 vs. 10
Zegen

Van visser tot herder.
1e. Petrus de vraag gesteld;
2e. Petrus de opdracht ontvangen;
3e. Petrus de toekomst voorzegd.