Schriftlezing: Micha 5
Tekst: Micha 5: 1
Lofzang van Zacharias: 1
Ps. 119 : 4
Ps. 89 : 9, 12
Ps. 80 : 1, 11
Lofzang van Zacharias: 4

Thema: De Zaligmaker van zondaren uit Bethlehem
1. Waar Hij komt;
2. Wat Hij is;
3. Wat Hij doet.