Lukas 1 vers 11-18 en vers 26-45
Psalm 139 vers 7 en 9 (God heeft Zijn eigen Zoon op een wonderlijke wijze geformeerd in de maagd Maria)
Psalm 127 vers 3 (de zegen het krijgen van een kind, Gods kind)
Lofzang van Maria vers 1 en 3 (Christus erkennen als Zaligmaker, Hij heeft de zaligheid bereid)
Psalm 89 vers 7 (Gods volk is zalig, dat naar Gods klanken hoort en daar uit leeft)
psalm 2 vers 7 (zalig, die de reine leer erkennen en in Jezus hun heil, hun geluk, zoeken)

Tekst is Lukas 1:39-45.
Thema: ‘Een geestelijke ontmoeting van twee moeders die een kind verwachten’.
Drie gedachten:
1. Maria’s begroeting van Elizabeth (vers 39 en 40).
2. Elizabeths lofprijzing van Maria (vers 41 tot en met 44).
3. Elizabeths zaligspreking van Maria (vers 45).