Votum en groet
Zingen: Ps. 46 : 1 en 6
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 119 : 79
Schriftlezing: Johannes 15:18 – 16:4 en 29-33
Gebed
Zingen: Ps. 79 : 5 en 6
Prediking n.a.v. Johannes 16 : 33b
In deze tekst wordt:
1. Vervolging voorzegd
2. Bemoediging beklemtoond
3. Overwinning verzekerd
Zingen: Ps. 138 : 4
Dankgebed
Zingen: Ps. 89 : 20
Zegen