Votum en groet
Zingen: Morgenzang/Gez. 9 : 3 en 5
Wetslezing
Zingen: Ps. 51 : 6
Schriftlezing: Romeinen 8: 1-17
Gebed
Zingen: Ps. 25 : 2 en 6
Lezing eerste deel Avondmaalsformulier
Prediking n.a.v. Rom. 8: 14
De onmisbare leiding van de Heilige Geest
Zingen: Ps. 147 : 6
Dankgebed
Zingen: Ps. 139 : 14
Zegen