Ps. 102 : 7 en 9
Ps. 89 : 16 en 18
Ps. 69 ; 14
Ps. 89 : 1
Schriftlezing: Jesaja 49
Tekst: Jesaja 49 vers 16
Thema: Een troostboodschap voor Sion
Punten: 1. Vergeten Sionieten
2. Bekende Sionieten
3. Onvergetelijke Sionieten