Votum en groet
Zingen: Ps. 62 : 5
Wetslezing
Zingen: Ps. 119 : 76
Schriftlezing: Job 1
Lezing Doopformulier
Jawoord van doopouders
Zingen: Ps. 105 : 5
Bediening van de Doop
Zingen: Ps. 134 : 3
Toespraak tot doopouders
Gebed
Zingen: Ps. 147 : 6 en 7
Prediking n.a.v. Job 1 : 5
1. Een bevoorrechte vader
2. Een biddende vader
3. Een bewogen vader
Zingen: Ps. 141 : 2
Dankgebed
Zingen: Ps. 81 : 12
Zegen

Vragen n.a.v. de preek gehouden tijdens de beide doopdiensten op zondagmorgen 3 juli 2022 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Job 1
Prediking n.a.v. Job 1 : 5
Aandachtspunten: 1. Een bevoorrechte vader; 2. Een biddende vader; en 3. Een bewogen vader

Vragen voor kinderen:
1. Hoeveel kinderen had Job eerst?
2. Welke zondige dingen kunnen er op een feest gebeuren?

Vragen voor jongeren:
1. Hoe weet je dat Job een godvrezende vader is en heb jij ook een godvrezende vader?
2. Waarom bracht Job voor elk kind een offer?

Vragen voor ouderen:
1. Wat is opmerkelijk bij deze biddende vader?
2. Wanneer spreekt u wel eens één op één met uw kinderen of kleinkinderen als u die hebt ontvangen?
3. Tot welke leeftijd hebben we geen verantwoordelijkheid meer voor onze kinderen?