Ps. 41: 2
Ps. 34: 4
Tekst: Openb. 3: 1 – 6
Schriftlezing: Openb. 3: 1 – 6
Thema: Een brief aan een doodzieke gemeente.
1. De diagnose
2. Het medicijn
3. De gezondheid
Ps. 69: 12, 13
Ps. 103: 2, 4
Avondz: 5, 6