Votum en groet
Zingen: Psalm 63 : 1
Wetslezing
Schriftlezing: Johannes 4: 13-24
Gebed
Zingen: Psalm 138 : 4
Prediking n.a.v. Joh. 4: 21a
Thema: De Levensbron roept op tot overgave
Zingen: Ps. 95 : 4
Lezing tweede gedeelte van formulier
Zingen: Ps. 35 : 1 en 9
(tijdens in gereedheid brengen van tafel)
Bediening Heilig Avondmaal
Zingen: Ps. 30 : 1 en 3 (Tafelpsalm)
Dankgebed
Zingen: Psalm 27 : 7
Zegen