Votum en groet
Psalm 102:6 en 7
Geloofsbelijdenis
Schriftlezing 1 Korinthe 15:35 t/m 58
Tekst 1 Korinthe 15:54 en Mattheüs 27:52 en 53
Gebed
Psalm 68:1 en 2
Prediking
Psalm 30:2
Gebed
Psalm 34:1 en 5
Zegen

De dood is verslonden tot overwinning bepaalt ons bij
1e. de eerstelingen van de overwinning (de heiligen; Matt. 27:52);
2e. de uitwerking van de overwinning (onsterfelijk; 1 Kor.15:54).