Votum en groet
Zingen: Avondzang/Gez. 12 : 1 en 4
Wetslezing
Zingen: Ps. 27 : 1
Schriftlezing: Efeze 5: 1-21
Gebed
Zingen: Ps. 116 : 1, 2 en 5
Prediking n.a.v. Efeze 5: 14
De levenwekkende roepstem van de Levensvorst
1. Tot de levendmaking van ongelovigen
2. Tot de levensheiliging van gelovigen
3. Door het levenslicht van Christus
Zingen: Ps. 89 : 7
Dankgebed
Zingen: Ps. 17 : 3 en 8
Zegen