Te zingen psalmen: Voorzang: Psalm 84 vers 1
Collectezang: Psalm 36 vers 2 en 3
Tussenzang: Psalm 118 vers 8
Slotzang: Psalm 145 vers 1

Schriftlezing: Johannes 11 vers 1 t/m 27
Tekst: Johannes 11 vers 25 en 26

Thema: Jezus, de Opstanding en het Leven
Punten: 1. Wie Hij is
2. Waarvoor Hij zorgt
3. Wat Hij vraagt