Votum en groet
Zingen: Ps. 119 : 5
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 108 : 1
Schriftlezing: Spreuken 23: 15-26
Gebed
Zingen: Ps. 86 : 2 en 6
Prediking n.a.v. Spreuken 23: 26a
Thema: Geef mij uw hart!
1. Een ontdekkende vraag
2. Een wonderlijke vraag
3. Een liefdevolle vraag
Zingen: Ps. 19 : 7
Dankgebed
Zingen: Ps. 138 : 1 en 2
Zegen

Schriftlezing: Spreuken 23: 15-26
Tekst van de preek: vers 26a: ‘Mijn zoon, geef Mij uw hart.’
Thema van de preek: Geef mij uw hart!
Aandachtspunten: 1. Een ontdekkende vraag; 2. Een wonderlijke vraag; en 3. Een liefdevolle vraag

Vragen voor de 12 tot 15-jarigen
1. Wie bedoelt de Heere met ‘Mijn zoon’? Wat zou je er nog meer voor kunnen invullen?
2. Welke grote vijand van God vecht om jouw hart en hoe merk je dat?
3. Waarom vraagt de Heere niet om wat tijd of geld van je, maar om je hart?
4. Kun je je hart wel aan de Heere geven? Waarom wel of waarom niet?
5. Hoe kun je zien aan het leven van iemand of de Heere zijn hart heeft en hoe is dat bij jou?
6. Bedenk een vraag over de preek om aan de dominee te stellen.

Vragen voor de 16 tot 25-jarigen
1. Waarom heeft de Heere recht op ons hart? Betrek de doop hierbij.
2. Wat is eigenlijk je hart en wie heeft jouw hart?
3. Wat is een verdeeld hart en wat een gebroken hart?
4. Kun je je hart wel aan de Heere geven? Waarom wel of waarom niet?
5. Wat voor concrete gevolgen in het dagelijkse leven heeft het geven van ons hart aan de Heere? Wat gaat er dan volgens jou veranderen?
6. Bedenk een vraag over de preek om aan de dominee te stellen.