Schriftlezing: Genesis 42: 1-21
Tekst: Genesis 42: 8
Ps. 105 : 2, 6
Ps. 119 : 40
Ps. 107 : 3, 5
Ps. 89 : 14
Ps. 33 : 6

Thema: De ontmoeting met de Behouder van het leven.
1. Door de nood gedreven;
2. Door het Woord getrokken;
3. Door de HEERE gebogen.

Vragen voor de ochtenddienst
1. Welke broer blijft achter en gaat niet meer naar Egypte?
2. Wat heeft het gezin van Jakob nodig en kunnen ze niet meer in Kanaän krijgen?
3. Hoe weet Jakob dat ze naar Egypte moeten?
4. De broers van Jozef worden in deze geschiedenis weer herinnerd aan hun vroegere zonden. Herkennen we de manier waarop de HEERE handelt met de broers van Jozef in ons eigen leven?
5. Jozef moet echt lang geduld hebben, voordat de Heere Zijn belofte gaat vervullen. Valt er voor ons iets te leren uit de wijze waarop de HEERE in het leven van Jozef Zijn beloften vervult?
6. Is er een voorbeeld in de Bijbel dat iemand door de Heere Jezus wordt weggestuurd?
7. In Genesis 42:7 lezen we “als Jozef zijn broederen zag, zo kende hij hen; maar hij hield zich vreemd jegens hen, en sprak hard met hen.”
a. Wat voor beeld hebben wij van de Heere Jezus?
b. Op welke wijze kan de zonden tussen ons en de Heere Jezus staan?
8. Wanneer heb je genoeg zondekennis?